K počiatkom jezuitov na Spiši. Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby

Publikácia obsahuje tri základné celky – štúdiu k dejinám rehole jezuitov na Spiši, prepis a preklad historických prameňov – Historia Collegii Scepusiensis, Historia Residentiae Scepusiensis (Dejiny Spišského kolégia, Dejiny Spišskej Rezidencie), ktorý obsahuje autentické svedectvo počiatkov pôsobenia rehole v Spišskej Kapitule z rokov 1604 – 1670. Tretiu časť tvorí informácia o reštaurátorskej tvorbe Jána Voška, autora reštaurovania ranobarokového súboru lavíc z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Levočská biela pani

Katalóg k výstave. SNM-Spišské múzeum

Majster Pavol z Levoče

Katalóg k výstave. SNM-Spišské múzeum

Majster Pavol z Levoče a jeho doba

Monografia. SNM-Spišské múzeum v Levoči 2018

Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha

Mária Novotná – Alena Piatrová (eds.): Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha. Katalóg k výstave (SNM-Historické múzeum a Spišské múzeum v Levoči, Bratislavský hrad, 3. posch., 6. 12. 2017 – 18. 3. 2018). Bratislava: SNM-Historické múzeum, 2017, 219 s. ISBN 978-80-8060-415-8.

Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Peter Župník

Katalóg rovnomennej výstavy je venovaný zaujímavému pohľadu umelca fotografa Petra Župníka na dielo stredovekého sochára Majstra Pavla z Levoče.

Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie V.

Zborník. SNM-Spišské múzeum v Levoči