Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €

K počiatkom jezuitov na Spiši. Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby

Autor: PhDr. Mária Novotná

Publikácia obsahuje tri základné celky – štúdiu k dejinám rehole jezuitov na Spiši, prepis a preklad historických prameňov – Historia Collegii Scepusiensis, Historia Residentiae Scepusiensis (Dejiny Spišského kolégia, Dejiny Spišskej Rezidencie), ktorý obsahuje autentické svedectvo počiatkov pôsobenia rehole v Spišskej Kapitule z rokov 1604 – 1670. Tretiu časť tvorí informácia o reštaurátorskej tvorbe Jána Voška, autora reštaurovania ranobarokového súboru lavíc z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Prezentácia tohto reštaurovania bola podnetom k realizácii výstavného projektu (2014) a publikácie. Okrem troch samostatných častí publikácia obsahuje aj katalóg vystavených exponátov, ktoré sú podrobne spracované s množstvom nových informácií. Takmer všetky diela totiž predstavovali neznáme príklady barokovej kultúry Spiša a Slovenska, ktoré sú spojené s pôsobením Societas Jesu – rehole jezuitov. Publikácia, podobne ako výstavný projekt, vznikli na základe spolupráce s Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Spišské Podhradie. Počet strán: 144 Rozmer: 165 x 240 mm Väzba: brožovaná väzba ISBN: 978-80-85167-55-9 Rok vydania: 2013 Jazyk: slovenský Vydavateľstvo: Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie