K počiatkom jezuitov na Spiši. Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby

Publikácia obsahuje tri základné celky – štúdiu k dejinám rehole jezuitov na Spiši, prepis a preklad historických prameňov – Historia Collegii Scepusiensis, Historia Residentiae Scepusiensis (Dejiny Spišského kolégia, Dejiny Spišskej Rezidencie), ktorý obsahuje autentické svedectvo počiatkov pôsobenia rehole v Spišskej Kapitule z rokov 1604 – 1670. Tretiu časť tvorí informácia o reštaurátorskej tvorbe Jána Voška, autora reštaurovania ranobarokového súboru lavíc z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Peter Župník

Katalóg rovnomennej výstavy je venovaný zaujímavému pohľadu umelca fotografa Petra Župníka na dielo stredovekého sochára Majstra Pavla z Levoče.

Majster Pavol z Levoče a jeho doba

Monografia. SNM-Spišské múzeum v Levoči 2018

Acta Musaei Scepusiensis 2009

Trinásť príspevkov v rámci Acta Musaei Scepusiensis.

Acta Musaei Scepusiensis 2008. Pohľady do minulosti VIII.

Päť prednášok z cyklu Pohľady do minulosti. Osem príspevkov v rámci Acta Musaei Scepusiensis.

U nas na Spišu

Publikácia je venovaná pocte dlhoročnej kurátorky etnografických zbierok múzea, PhDr. Márii Felberovej (1951 – 2009). Obsahuje jej biografický medailón, podrobnú bibliografiu publikačnej činnosti, zoznamy výskumov a výstav. Zároveň publikácia prináša informácie o ľudovej kultúre a tradíciách Spiša prostredníctvom zbierkového fondu etnografie, na ktorého založení a budovaní M. Felberová dlhé roky systematicky pracovala. Katalóg exponátov je svojím spôsobom sumárnym katalógom najvýznamnejších zbierok etnografického fondu múzea. Okrem textov obsahuje mnoho archívnych fotografií a kvalitné farebné snímky zbierkových predmetov.

Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Petr Župník

Katalóg k výstave. SNM-Spišské múzeum v Levoči. 2017

Miznúca Krása

Katalóg k výstave. SNM-Spišské múzeum v Levoči 2018

 

1 | 2 | 3 z 3

ďalšia >   posledná »