Ľudovít Ďureje: Výber z tvorby

Katalóg k výstave, obrazová publikácia. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Heřman Landsfeld: Majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby

Biografická monografia. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad

Zborník zo seminára. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Habáni a habánska keramika

Zborník zo seminára. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Heřman Landsfeld - Figurálna keramická tvorba

Zborník. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Národní umelci: Ignác Bizmayer

Súbor pohľadníc. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Národný umelec Ignác Bizmayer: Výber z tvorby

Skladačka, katalóg. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera

Brožúra, sprievodca po galérii. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra