Publikácie

Slovenské národné múzeum v Martine vydáva dve periodiká, každý rok Zborník SNM v Martine - Etnografia a každý tretí rok Zborník SNM v Martine - Kmetianum.

Okrem týchto periodík vydáva aj príležitostné tlače:

Zborník 25. konferencie AEOM (anglická a nemecká verzia) / 25th Conference Report AEOM 2011

(PDF, 10,5 MB)