Publikácie

Miroslav Sopoliga: Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku

Miroslav Sopoliga: Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku od 3. 2. 2011 do 3. 2. 2020

Autor tejto monografie patrí medzi renomovaných a uznávaných odborníkov v oblasti etnológie a muzeológie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ide o prvú syntetickú prácu, ktorá prináša komplexný pohľad na vývin...

 

Miroslav Sopoliga: Skanzen vo Svidníku

Miroslav Sopoliga: Skanzen vo Svidníku od 3. 2. 2011 do 3. 2. 2020

Publikácia je venovaná výlučne národopisnej expozícii v prírode SNM – MUK vo Svidníku. Autor PhDr. Miroslav Sopoliga. DrSc. vyše štyridsať rokov pracuje v spomínanom múzeu a hlavnú pozornosť, o. i., venoval štúdiu a...

 

Nadežda Varcholová: Odkiaľ a kedy...

Nadežda Varcholová: Odkiaľ a kedy... od 31. 1. 2011 do 31. 1. 2020

Nadežda Varcholová: Odkiaľ a kedy...   (Ľudové toponymické povesti Rusínov-Ukrajincov na Slovensku) Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Prešov – Svidník, 2009, 232 strán. Prvú kapitolu tvoria...

 

Jubilejný 25.Vedecký zborník

Jubilejný 25.Vedecký zborník od 31. 1. 2011 do 31. 1. 2020

Koncom roku 2010 v tlačiarni Tlačiareň svidnícka spol. s r. o. vyšiel 25. Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku s názvom Východokresťanské sakrálne pamiatky v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí....