Miroslav Sopoliga: Skanzen vo Svidníku

od 3. 2. 2011 do 3. 2. 2020

Publikácia je venovaná výlučne národopisnej expozícii v prírode SNM – MUK vo Svidníku. Autor PhDr. Miroslav Sopoliga. DrSc. vyše štyridsať rokov pracuje v spomínanom múzeu a hlavnú pozornosť, o. i., venoval štúdiu a výskumu najzaujímavejšej a najzložitejšej časti tradičnej materiálnej kultúry ukrajinského obyvateľstva severovýchodného Slovenska, akou je ľudová architektúra a bývanie. Sprievodca sa skladá, okrem ÚVODU (s. 7-10) z týchto časti: 1. Z histórie múzea (s. 11-18); 2. Symbióza človeka a prírody (s. 19-67); 3. Prehliadka expozície (s. 67-113); 4. Záver a 5. Ohlasy návštevníkov. Nová publikácia Miroslava Sopoligu SKANZEN VO SVIDNÍKU – Sprievodca po Národopisnej expozícii v prírode SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je cenným prínosom k poznaniu a štúdiu histórie, ale predovšetkým autentickej ľudovej staviteľskej kultúry Rusínov-Ukrajincov východného Slovenska. Práve skanzen, ako jedna z troch expozícii SNM – MUK patrí v súčasnosti do veľmi zaujímavých, atraktívnych a lákavých múzejných ustanovizní a to tak z pohľadu rekreačno-turistického, ako aj z pohľadu poznávacieho starobylých obydlí, čo láka veľké množstvo návštevníkov z rozmanitých krajín sveta. Vydali: Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku a SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zo štátneho rozpočtu Ukrajiny. Svidník 2008, 128 strán.

 

PhDr. Jozef Varchol