Publikácie

 

Dušan Škvarna - Beáta Mihalkovičová: Ľudovít Štúr a moderné Slovensko. Modra: SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2015.

Publikácia v skrátenej a mierne obmenenej podobe predstavuje textovú časť stálej expozície SNM-Múzea Ľudovíta Štúra Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, ktorá približuje nielen Štúra ako sociálneho reformátora významného v rámci strednej Európy a jedinečného pre Slovensko, ale aj počiatočnú fázu modernej slovenskej histórie, ústiacej do našej súčasnosti.

 


  

 

Kniha je dostupná aj v skrátenej anglickej verzii.

 

Ľudovít Štúr: Život a pamätné miesta. Bratislava: Dajama, 2014.

Rozprávanie o živote Ľudovíta Štúra cez miesta na Slovensku i v zahraničí, ktoré sa k nemu viažu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra. Zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012.

Zborník prináša vedecké príspevky z oblasti jazykovedy (Ľubomír Ďurovič, Slavomír Ondrejovič), literárnej histórie (Ladislav Čúzy, Augustín Maťovčík), filozofie a politológie (Rudolf Dupkala, Michaela Lapošová, Peter Úll, Marcela Bednárová, Emil Páleš, Ferdinand Vrábel), histórie (Eva Kowalská, Peter Macho, Daniela Kodajová, József Demmel, Karol Kantek, Sylvia Hrdlovičová) a teológie (Miloš Klátik), ktoré odzneli na seminári.

 
 

 


 

Beáta Mihalkovičová: Ľudovít Štúr. Sprievodca po expozícii Ľudovít Štúr - od štúdia k činom.
Modra : SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2009.


Publikácia obsahuje zhrnutie bohatého textového a dokumentárneho materiálu, ktoré prezentuje expozícia múzea, ale zároveň je v súčasnosti jedinou dostupnou biografiou Ľudovíta Štúra.

Vypredané

 

 

 

 
Ľudovít Ďureje : Výber z tvorby. Modra : SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2012.

Katalóg k rovnomennej výstave k životnému jubileu umelca a keramikára Ľudovíta Ďurejeho so spomienkami jeho priateľov.

 

 

 


 


 

 

Agáta Petrakovičová: Heřman Landsfeld. Majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby.
Modra : Modranská beseda v spolupráci s Múzeom Ľudovíta Štúra 2009.

Prierez života a diela významného priekopníka historického a národopisného výskumu keramických tradícií na západnom Slovensku.

 

 

 

 
 

Silvia Ilečková - Agáta Petrakovičová: Slovenský maliar Jozef Ilečko.
Modra : Modranská beseda v spolupráci s Múzeom Ľudovíta Štúra, 2009.

Jediná publikácia predstavujúca dielo významného slovenského modernistu prostredníctvom autentických svedectiev a spomienok súčasníkov.

 

 

 

 


 


Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry.
Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2008.


Knižočka podrobne dokumentuje a popisuje pamätníky a pamätné tabule významným udalostiam a osobnostiam Modry, spolu s ich stručnou biografiou.

 

 

 
 

Ján Juraj Schreiber: Popis slobodného kráľovského mesta Modry.
Z lat. prel. Ján Milan Dubovský. Modra: Múzeum Ľ. Štúra, 1997.

Jedna z prvých mestských monografií  na Slovensku, vydaná v r. 1719, popisuje vtedajší vzhľad a chod mesta Modra.