Publikácie na stiahnutie


Zborník Slovenského národného múzea – Prírodné vedy 63, 2017

Lalinská‑Voleková B., Schwarzkopfová K.: Konzervovanie geologických vzoriek v zbierkach múzeí – časť 1. správne podmienky uskladnenia. Článok na stiahnutie (PDF, 101,6 kB)

Somogyi, J.: Notes on some Rataj's names in the genus Echinodorus (Alismataceae) Článok na stiahnutie (PDF, 94,5 kB)

Uherčíková, E.: Botanická literatúra Malých Karpát v rokoch 1961 – 2016 Článok na stiahnutie (PDF, 108,4 kB)

Gregušová, K.: Spoločenstvá lariev pakomárov (Chironomidae, diptera) vybraných krasových prameňov Západných Karpát Článok na stiahnutie (PDF, 163,8 kB)

Janský, V., Strmisková, M.: Prvý nález cikády Agalmatium flavescens (Auchenorrhyncha, Issidae) na Slovensku Článok na stiahnutie (PDF, 302,6 kB)

† Lác, J.:, Kautman, J., Zavadil, Vít.: Plazy Slovenska, faunisticko – ekologická štúdia. Nepublikovaný, komentovaný rukopis Článok na stiahnutie (PDF, 411,5 kB)

Kautman, J., Zavadil, Vít.: Stručný životopis RNDr. Jána Láca, CSc. Článok na stiahnutie (PDF, 128,0 kB)

Bielichová, Z.: Archaeofaunal remains from the roman period settlement pit in Trnava-Horné pole, southwestern Slovakia Článok na stiahnutie (PDF, 666,5 kB)

Thurzo, M., Beňuš, R., Masnicová, S., Katina, S.: Antropologické a tafonomické poznatky o telesných pozostatkoch kardinála Petra Pázmánya (4. 10. 1570 – 19. 3. 1637) exhumovaných z hrobky pod Dómom sv. Martina v Bratislave Článok na stiahnutie (PDF, 1,6 MB)

Removčíková, O.: Jubilantka RNDr. Jana Uhlířová Článok na stiahnutie (PDF, 262,4 kB)

Vidlička, Ľ.: Životné jubileum RNDr. Vladimíra Janského Článok na stiahnutie (PDF, 110,5 kB)

Kautmanová, I.: RNDr. Ivan Pišút, DrSc. *13. 3. 1935 – †14. 12. 2017 Článok na stiahnutie (PDF, 103,6 kB)