Redakčná rada


Redakčná rada časopisu MÚZEUM je poradným orgánom generálneho riaditeľa SNM pri príprave periodika.

Organizačný a rokovací poriadok Redakčnej rady časopisu MÚZEUM
(PDF, 649,6 kB)


Členovia

Mgr. Radoslav Čambal

SNM – Archeologické múzeum, Bratislava

PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.
SNM – Archeologické múzeum, Bratislava

PhDr. Mária Halmová
SNM – Múzeá v Martine, Martin

Mgr. Dominik Hrdý
Riaditeľstvo SNM, CMK, Bratislava

PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Múzeum mesta Bratislavy

Mgr. Jana Hutťanová
SNM – Historické múzeum, Bratislava

PhDr. Marianna Janoštínová
Múzeum oravskej dediny, Zuberec

Mgr. Marta Janovíčková
Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava

Mgr. Ján Kautman
SNM – Prírodovedné múzeum, Bratislava

Mgr. Jana Luková
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava

PhDr. Viera Majchrovičová
SNM – Muzeologický kabinet, Bratislava

PhDr. Gabriela Podušelová
Slovenské národné múzeum, Bratislava

Mgr. Zuzana Šullová
Slovenské technické múzeum, Košice

PhDr. Jana Švantnerová, Ph.D.
Slovenská národná galéria, Bratislava
                                                                   
Aktualizácia 13. 7. 2017