Obnova hradu Krásna Hôrka pokračuje za prísnych bezpečnostných opatrení


Slovenské národné múzeum (SNM) napriek obmedzeniam a opatreniam spojeným so šírením koronavírusu COVID-19 na Slovensku pokračuje v prácach na obnove hradu Krásna Hôrka a revitalizácii jeho bezprostredného okolia. Po schválení čiastkových dokumentácií a úspešnom zavŕšení procesu verejného obstarávania začali v súlade s prísnymi bezpečnostnými opatreniami prebiehať na hrade Krásna Hôrka stavebné aktivity, tzv. prípravné práce obnovy − odstraňovanie násypov a sanácia havarijného stavu klenby stredného hradu už 23. marca 2020.

Násypy na severnej a južnej strane obvodových hradieb v celkovom objeme cca 750 m3 vznikli umelo, počas poslednej veľkej prestavby hradu v rokoch 1956 – 1989. Stavebnú sutinu a úlomky kamenných častí hradu vtedy premiestňovali z hradu formou sypania na hradný kopec otvormi v hradnom múre, ktoré boli na tento účel vytvorené. Južná časť násypu bola zhotovená z rovnakého materiálu, vznikla za účelom vytvorenia akejsi rampy pre obslúženie kotolne na tuhé palivo. Dôvodom odstránenia násypov je minimalizovanie vzlínania zemnej vlhkosti do hradných múrov, ako aj znovunavrátenie výzoru hradu z roku 1968 ako pevnosti na strmom brale.

Na hrade Krásna Hôrka prebieha zároveň aj realizácia statického zabezpečenia dočasnej konštrukcie klenby suterénu prejazdu (dufartu) stredného hradu. Zámerom je stabilizácia nosných konštrukcií, ktorých stav bol pri obhliadkach vyhodnotený ako havarijný. Po zastabilizovaní klenby bolo možné premiestniť z hradu Krásna Hôrka do depozitára v areáli SNM − Múzea Betliar jeden z najväčších a najzaujímavejších zbierkových predmetov − secesný pohrebný koč, vyhotovený v roku 1904 pri príležitosti tzv. veľkého krásnohorského pohrebu grófky Františky Andrássyovej, ale aj palné zbrane väčších rozmerov, najmä delá a kanóny.

„Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia jeho bezprostredného okolia je „prioritou priorít" Slovenského národného múzea − Múzea Betliar. V uplynulom roku bolo zrealizovaných niekoľko významných medzníkov obnovy a množstvo práce v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom SNM, projekčným oddelením SNM, pracovníkmi Ministerstva kultúry SR, zamestnancami SNM − Múzea Betliar, Stavebnou fakultou STU Bratislava a ďalšími odbornými projektantmi. Aktuálne práce prebiehajú podľa podmienok Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, pod archeologickým dohľadom, ktorý zabezpečuje Archeologické múzeum SNM. Cieľom dohľadu je záchrana archeologických nálezov a vyhotovenie výskumnej dokumentácie. Predpokladaný časový rozsah spomínaných stavebných prác je 6 mesiacov," poznamenáva Tímea Mátéová, riaditeľka Slovenského národného múzea – Múzea Betliar.

„Komplexný projekt obnovy hradu Krásna Hôrka a jeho okolia je najrozsiahlejším v histórii hradu, pričom nejde len o zjednodušený návrat stavu hradu pred požiarom. Projekt počíta aj s odstránením nevhodných zásahov do pamiatky, realizovaných v rokoch 1956 – 1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu pamiatky," dodáva Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.


Práce na hrade Krásna Hôrka 

  

Práce na hrade Krásna Hôrka Potrubie 23.03.2020, bočný pohľad 

  

Potrubie 23.03.2020, detail 

 

Práce na hrade Krásna Hôrka

 


Secesný pohrebný koč 

 

Secesný pohrený koč

 

Secesný pohrebný koč, detail

 


Mediálni partneri SNM: