Relácie

Vyberte si reláciu, ktorá vás zaujíma, ako napríklad:

Múzeá  -  postupne vám predstavíme všetky múzeá SNM
Expozície a výstavy, Podujatia  -  ročne pripravia múzeá SNM niekoľko stoviek výstav a podujatí, niektoré z nich vám priblížime.
Predstavujeme vám -  v tejto relácii vám predstavíme rôzne oblasti našej práce
Deti -  bez nich by v múzeu bolo málo smiechu, presvedčia vás o tom naše reportáže, v ktorých sú práve deti hlavnými aktérmi


Tešíme sa aj na vaše podnety a námety.