Reštaurovanie

Od požiaru hradu bolo v SNM – Múzeu Betliar ošetrených viac ako 500 zbierkových predmetov v reštaurátorskom ateliéri a konzervátorských dieľňach múzea. Diela a predmety, ktoré si však vyžadujú náročnejšie postupy a špecializované pracoviská sú reštaurované externými spolupracovníkmi. 

  1. V Technickom múzeu v Brne bolo odborne ošetrených 77 predmetov zo zbierky militárií s podporou Ministerstva kultúry ČR.
  2. Reštaurovanie štyroch veľkorozmerných olejomalieb z 18. storočia zachytávajúcich výjavy z 30. ročnej vojny v ateliéri Zuzany Preisovej.
  3. Reštaurovanie unikátnej kolekcie 40 mortuárií Andrássyovcov maľovaných na papieri a hodvábe v ateliéri Štefana Kocku.
  4. Reštaurovanie jedinečnej smútočnej róby grófky Františky Andrássyovej pochádzajúcej z parížskeho salónu z roku 1898 v ateliéri Múzea Istvána Dobó v Egri.
  5. Reštaurovanie jedného z najhodnotnejších nábytkových kusov hradu Krásna Hôrka, skrine Žofie Serédyovej v ateliéri Árpáda Mézesa a reštaurovanie sarkofágu v ateliéri Jána Voška.
  6. Reštaurovanie nástenných malieb kaplnky hradu Krásna Hôrka pod vedením Petra Koreňa (zatiaľ je zreštaurovaná klenba).