Rody a rodiny


Rody a rodiny – Bratislava

  • Podhoranský (Podhorányi), 1632 – 1815
  • Pálfi (Pálffy), 18. – 19. storočie
  • Ludanický (Ludányi), 1823 – 1845, 24 listín

Rody a rodiny – Červený Kameň

  • Hardegg-Erdődy, 1916 – 1935, 0,12 bm, I.
  • Šimoni (Simonyi) zo Šimonovian, 1778 – 1931, 0,40 bm, I.
  • Steiger a Zamoyski, koniec 19. storočia, 0,25 bm, I.
  • Očkai (Ocskay), 1861 – 1946, 0,25 bm, I.