Kancelária GR SNM

JUDr. Marcela Svetlánska
riaditeľka kancelárie GR SNM 

sídlo:      Vajanského nábrežie 2 
               P. O. BOX 13 
               810 06 Bratislava
e-mail:    marcela.svetlanska@snm.sk
telefón:  +421 2 204 69 137
voip:       269 137

Mgr. Monika Friedová
asistentka GR SNM

sídlo:       Vajanského nábrežie 2 
                P. O. BOX 13 
                810 06 Bratislava
e-mail:     monika.friedova@snm.sk
telefón:   +421 2 204 69 114
mobil:      +421 905 401 639
voip:        269 114 

PhDr. Jozef Bednár, PhD.
PR manažér 

sídlo:     Vajanského nábrežie 2
             P. O. BOX 13
             810 06 Bratislava 
e-mail:   jozef.bednar@snm.sk 
mobil:    +421 915 716 910