Sídelná budova

SNM, to je 18 múzeí po celom Slovensku.
Sú medzi nimi
špecializované, hradné, múzeá v prírode aj múzeá národnostných menšín...
Satčí si vybrať.

     PREZENTÁCIA SNM