Aktuálne výstavy

Výstava Národnej ceny za dizajn 2019. Súčasné dizajnové trendy

Výstava Národnej ceny za dizajn 2019. Súčasné dizajnové trendy od 9. 10. 2019 do 1. 12. 2019

Národná cena za dizajn je dlhoročným prestížnym projektom, ktorý spoločne udeľujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným v priebehu...

 

Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia

Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia od 26. 9. 2019 do 2. 2. 2020

Dňa 28. októbra 1918 bolo na slovenskom území rakúsko-uhorské monarchistické štátne zriadenie nahradené republikou s prívlastkom Československá. Štát Slovákov a Čechov však potreboval získať kontrolu nad územím...