120 rokov Slovenského národného múzea

od 5. 12. 2013 do 18. 1. 2015

 

Pri príležitosti osláv 120. výročia svojho vzniku Slovenské národné múzeum otvára reprezentatívnu výstavu o histórii, osobnostiach, odbornej správe, každodennom živote múzejníkov a predovšetkým o najcennejších zbierkach z fondov tejto významnej národnej inštitúcie.

Dejovou líniou výstavného projektu je história múzea sledovaná v jednotlivých etapách jeho vývoja. Od počiatkov Múzea v Martine pred rokom 1918, spojenie s Bratislavou až po históriu, osobnosti a prierez zbierkotvornej a expozičnej činnosti jednotlivých špecializovaných múzeí v správe SNM. Z hľadiska zbierok je najväčší priestor venovaný štyrom pracoviskám: Prírodovednému, Archeologickému Historickému múzeu a už spomínanému Múzeu v Martine. Každodennú prácu v múzeu návštevníkom predstavujú simulované pracovne vedcov s mobiliárom inštalovaným podľa dobových dokumentov, predmety osobností slovenského múzejníctva, dokumentárne záznamy, grafické prevedenie najznámejších expozícií a výstav.

Druhá časť výstavy - Klenotnica - prezentuje to najcennejšie z depozitárov všetkých zložiek SNM. Návštevníci tak majú možnosť na vlastné oči vidieť: autograf opery Krútňava Eugena Suchoňa, najstaršiu na Slovensku zachovanú zbierku sušených rastlín - Cypriánov herbár, neúplnú kostru mamuta srstnatého, ktorú vykopal a daroval Slovenskej muzeálnej spoločnosti A. Kmeť, keltský Biatec, Dvojhlavé teľa zo zberov A. Kmeťa, generálsku čiapku Milana Rastislava Štefánika, staroegyptskú múmiu z Luxoru a mnohé iné. Niektoré zbierkové predmety, ktoré z rôznych dôvodov (predovšetkým z hľadiska ich ochrany a dlhodobého uchovania), môžu byť vystavované len určitý čas. Preto sa pre túto časť výstavy zvolila koncepcia obmieňania najcennnejších exponátov. Aktuálne informácie návštevníci nájdu na webovej stránke: www.snm.sk; prípadne v prostredníctvom médií.

Súčasne s výstavou SNM pripravilo aj novú reprezentatívnu publikáciu, ktorá tému prezentuje formou pamätnej knihy. Verejnosť si ju môže zakúpiť v pokladni SNM na Vajanského náb. 2 v Bratislave