Future Perfect Simple Continuous

od 29. 2. 2020 do 29. 3. 2020


Sitespecific inštalácia v priestoroch Slovenského národného múzea je kolektívnym výsledkom a pokračovaním minuloročnej série výstav Podkrovie v Galérii mesta Bratislava. Audiovizuálna výtvarná inštalácia je reflexiou na expozície SNM – Prírodovedného múzea. Výstavu možno navštíviť v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 2, Bratislava (priestory kaviarne Múzeum, vstup z Múzejnej ulice) od utorka do nedele v čase od 13.00 do 17.00 h. future perfect simple continuous

je dokonalá budúcnosť

je dokonavá budúcnosť

jednoduchá

pre-biehajúca (už)

predbudúcnosť

predprítomnosť

ne-prítomnosť

miesto bez času. čas tu neplynie, v určitom bode zastal a už v ňom zotrval. natrvalo
čas stojí na mieste ale skúša sa naťahovať (načahovať) všetkými smermi
už uskutočnená budúcnosť

Súčasná dioráma
Súčasnosť je existujúca, dejúca sa teraz.
Súčasnosť je bytie spolu v jednom čase, dočasne.
(Intenzívna spoločnosť dočasného prežívania)

Dočasnosť je súčasným pohľadom k budúcnosti,
„nová budúcnosť".

Vo fáze po neomuzeálnom období sa muzejným stáva človek sám,
ako globálny superpredátor,
invazívny druh,
znakom, symbolom minulosti.
Entita existujúca v inštitúcii odkazujúca sama na seba,

satisfakcia.

Chránený rámcom (múzea)
Človek zosúčastnený Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Kurátor: Gabriela Smetanová
Architekt výstavy: Maroš Greš
erformer: Lukáš Zahy
Vizuálna komunikácia: Ľubica Segečová

Realizáciu výstavy podporil z verejných zdrojov formou dotácie Fond na podporu umenia.