Hradný fotoarchív 1918 - 1933. Fotografie z čias T. G. Masaryka

od 28. 10. 2010 do 28. 3. 2011

Výstava prezentuje jedinečný fotoarchív, ktorý vytvoril tlačový odbor prezídia ministerskej rady v rokoch 1918 – 1933. Obsahuje takmer desaťtisíc autentických fotografických zobrazení (v negatívoch aj v pozitívoch), ktoré zachytávajú 15 rokov prezidentského mandátu Tomáša G. Masaryka. Pozornosť bola venovaná oficiálnym udalostiam, aj situáciám z prezidentovho súkromného života. Archív je podrobným obrazovým svedectvom kultúrnych dejín I. Republiky. Slúžil pre reportážne a dokumentárne účely a v roku 1972 ho zachránil Archiv Národního muzea Praha.

Výstavu Hradný fotoarchív pripravilo Národní muzeum Praha.
Záštitu nad výstavou prevzal veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Jakub Karfík.