Majstri ducha. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku

od 19. 11. 2010 do 4. 9. 2011

Poznáte slávneho prešporského Turka - šachový automat bratislavského rodáka W. Kempelena – európsku senzáciu 18. storočia, ktorá údajne porážala aj korunované hlavy?. Viete, že v roku 1735 založili najstaršiu vysokú banícku školu na svete práve v Banskej Štiavnici? Videli ste už herbár Andreja Kmeťa s viac ako 72 000 rastlinami? Počuli ste už o rodákovi z Bratislavy, ktorý bol ocenený Nobelovou cenou?

Výstavný projekt priblížuje príbehy z dejín prírodných, technických a lekárskych vied na našom území. Pútavým spôsobom predstavuje slovenských vedcov svetového významu a osobnosti iných národností, ktorí na Slovensku žili a pracovali od 15. storočia po súčasnosť.

Autori výstavy pripravili množstvo unikátnych zbierkových predmetov. Napríklad prvú televíznu kameru a televízny prijímač na Slovensku, počítač vážiaci takmer 500 kg, ktorý je súčasťou zaujímavej zbierky z histórie počítačov na Slovensku, modely Šitkovho parného stroja, Baničovho padáka a iných, pochádzajúcich z fondov Slovenského národného múzea, Slovenského technického múzea v Košiciach, Slovenskej akadémie vied, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a zo súkromných zbierok rodín niektorých osobností. Interaktívne prvky vo výstave sľubujú zábavu a rozptýlenie. Na  modeloch si každý sám môže vyskúšať ako funguje Segnerovo koleso, Murgašov bezdrôtový prenos,  zostaviť dalekohľad s použitím Petzvalových objektívov, či zhliadnuť animáciu o priebehu infarktu srdca.

Históriu vedeckého skúmania návštevníkom priblížia videorámy, a nepretržité premietanie filmov z archívov Slovenskej televízie.


Sprievodné podujatia k výstave sprostredkujú stretnutia s významnými osobnosťami súčasnej vedy, príbehy svetových vedcov na návšteve Bratislavy, či s pomocou profesionála ukážu, ako zhotoviť papierové modely vynálezov. K výstave je pripravený lektorát a vzdelávacie programy pre školy, rodiny s deťmi či individuálnych záujemcov a špeciálnu súťaž o ceny vydavateľstva Perfekt.Video-upútavka k výstave
Video s autorom výstavy RNDr. Ondrejom Pössom, CSc.
Video s autorom zbierky Od kalkulačky po superpočítač s Ing. Štefanom Kohútom