Nepremeškajte výstavy končiace v auguste 2018

od 6. 8. 2018 do 31. 8. 2018


Letné prázdniny sa prehupli do svojej druhej polovice a s nimi aj niektoré výstavy v špecializovaných múzeách SNM. Ponúkame prehľad výstav končiacich v auguste, nech tú svoju nezmeškáte. Tešíme sa na stretnutie s vami v múzeách SNM po celom Slovensku.


SNM-Prírodovené múzeum 
Vajanského nábrežie 2, Bratislava 

Mikrokozmos 
Trvanie: do 31. 08. 2018 

Výstava modelov živočíchov, ktoré majú v skutočnosti len nepatrnú veľkosť a mnohé sú takmer neviditeľné, sú prezentované až v 7700-násobnom zväčšení. Ide o verné modely – sochy, veľké cca 2 – 3 metre, vystavené spolu s ukážkou prostredia, v ktorom tieto živočíchy žijú. Vyskytujú sa u nás na Slovensku, niektoré dokonca žijú s nami v domácnostiach a prípadne nám znepríjemňujú život.

Web: http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-aktualne-vystavy 
FB: SNM-Prírodovedné múzeum  

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
Múzeum slovenskej keramickej plastiky 
Kukučínova 15, Modra 

Betlehemy 
Trvanie: do 31. 8. 2018 

Výstava betlehemov z dielní keramických majstrov v SNM-Múzeu Ľ. Štúra, Múzeu slovenskej keramickej plastiky.

Web: http://www.snm.sk/?aktualne-vystavy-1&clanok=betlehemy  
FB: SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre 


SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 
Hrad Modrý Kameň, 
Zámocká 1, Modrý Kameň  

Legohranie 
Trvanie: do 31. 8. 2018  

Výstava prezentuje najvyužívanejšiu a najpopulárnejšiu detskú stavebnicu – Lego. Na výstave dominujú veľkorozmerné modely, nechýba ani hrad Modrý Kameň (s rozmermi 2,5 x 1,3 m). 

Web: http://www.snm.sk/?muzeum-babkarskych-kultur-a-hraciek-aktualne-vystavy&clanok=legohranie 
FB: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň 


SNM-Múzeá v Martine, 
Múzeum Andreja Kmeťa 
Ul. Andreja Kmeťa 20, Martin 

Najkrajšie praveké nálezy z Turca 
Trvanie: do 31. 8. 2018 

Výstava prezentuje unikátny materiál z obdobia najstaršieho osídlenia Turčianskej kotliny až po sťahovanie národov. Viaceré artefakty sú vystavené po prvý krát, napríklad poklad z bronzových predmetov nájdených na Katovej skale. Väčšinu prezentovaného materiálu tvoria šperky, bronzové ihlice či rímske a germánske spony. Nechýbajú ani predmety dennej potreby ako keramika, keltské a rímske mince alebo zbrane. Výstavnú prestíž zvyšuje fakt, že až 99 percent materiálu tvoria originály. 

Web: http://www.snm.sk/?muzeum-andreja-kmeta-aktualne-vystavy&clanok=najkrajsie-praveke-nalezy-z-turca

SNM-Múzeá v Martine, 
Etnografické múzeum 
Malá Hora 2, Martin 

Krása pre ženu stvorená 
Trvanie: do 31. 8. 2018 

Čepiec zastával v tradičnom ženskom odeve veľmi dôležitú úlohu. Symbolizoval zmenu stavu svojej nositeľky – z dievčaťa sa stala žena. Pri návšteve výstavy uvidíte viac ako 200 čepcov z rôznych oblastí Slovenska, spoločenských vrstiev aj prostredí. 

Web: http://www.snm.sk/?etnograficke-muzeum-aktualne-vystavy&clanok=krasa-pre-zenu-stvorena  
FB: Slovenské národné múzeum v Martine