Nepremeškajte výstavy končiace v decembri 2018

od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018


Posledný mesiac v roku prináša so sebou aj výstavy, ktoré môžete navštíviť už len do konca decmebra 2018. 

SNM-Prírodovedné múzeum 
Vajanského nabrežie 2, Bratislava 


Above and beyond / Storočie astronomických objavov

Projekt mapuje niektoré z významných a prielomových astronomických objavov vedy, techniky a kultúry posledného storočia. Má interdisciplinárny a medzinárodný záber so snahou ukázať, že vedecký objav nie je jednorazové úsilie, ale nepretržitý proces, ktorý trvá desaťročia, kým sa plne pochopí. V súčasnosti, rovnako ako pred sto rokmi astronómovia riešia tri kľúčové otázky: Aká je veľkosť a štruktúra vesmíru? Existuje život mimo Zeme? Aké telesá sú hviezdy, prečo a ako svietia, čo sa stane, keď zomrú?
Web: www.snm.sk/prirodovedne-muzeum Facebook: SNM-Prírodovedné múzeum

SNM-Archeologické múzeum 
Žižkova ul. 12 (Vchod do múzea - Žižkova 16), Bratislava 

Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom

Výstava Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom. Zostúp s nami do medenej doby prezentuje vybrané témy zo života v neskorej kamennej dobe (eneolit, medená doba) na príklade územia súčasnej Bratislavy, ako aj aktuálny stav archeologického výskumu o tomto tisícročí (téma badenskej kultúry). Rodiny s deťmi zaujme predovšetkým jej interaktívna časť


Nové prírastky v zbierkach Archeologického múzea SNM

Na výstave sú tak sprístupnené nové aktualizované prírastky SNM-Archeologického múzea z rôznych období. Markantná väčšina vystavených exponátov bola získaná pri archeologických výskumoch pracovníkov SNM-AM. Nezanedbateľné sú však i prírastky získané kúpou.
Web: www.snm.sk/archeologicke-muzeum Facebook: Archeologické múzeum


Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Brämerova kúria, Žižkova ul. 18, Bratislava 

Vymenené domovy - Felcserélt otthonok

Jednou z významných udalostí, ktorá po druhej svetovej vojne ovplyvnila životy mnohých ľudí v strednej Európe, bolo násilné presídlenie rôznych skupín obyvateľstva v dôsledku politických rozhodnutí. Prostredníctvom autentických dokumentov, vecných pamiatok a výpovedí svedkov v kombinácii s rekonštrukciou nemeckých, maďarských a slovenských domovov výstava sleduje priebeh udalostí a návštevníkom prezentuje, ako politické udalosti ovplyvnili individuálne životné cesty a osudy jednotlivých skupín obyvateľstva.
Web: Facebook: 


SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra, Múzeum slovenskej keramickej plastiky 
Kukučínova 15, Modra 

Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre 

Témou výstavy sú prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre. Výstava prezentuje keramiku autorov so vzťahom k mestu Modra, ktorí v ňom žili, alebo pracovali v modranskej keramickej dielni a vo svojich dielach sa venovali náboženskej tematike.
Web: www.snm.sk/muzeum-kultury-madarov Facebook: A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku


SNM-Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika 
Dolné Košariská 92, Dolné Košariská 

Potomci nezabúdajte! 

V priestoroch evanjelického kostola v Košariskách je verejnosti sprítupnená výstava "Potomci nezabúdajte!", ktorá je venovaná histórii Cirkevného zboru Košariská - Priepasné a M. R. Štefánikovi.
Web: www.snm.sk/muzeum-m-r-stefanika Facebook: SNM - Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika


SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 
Hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, Modrý Kameň 

Spomienky z detstva

Výstava výtvarných diel insitnej autorky Anny Kotvašovej zo srbskej Padiny. Anna Kotvašová je členkou Múzea insitného umenia v Jagodine a tiež Detvianskej umeleckej kolónie. V roku 2014 sa stala členkou Galérie insitného umenia v Kovačici a počas svojej kariéry získala množstvo ocenení.
Web: www.snm.sk/muzeum-babkarskych-kultur-a-hraciek Facebook: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň


SNM-Múzeum rusínskej kultúry 
Masarykova 20, Prešov 

Detský svet - bábiky a hračky

SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove spolu s pani Alicou Tokarčíkovou, zberateľkou a vystavovateľkou bábik a hračiek pripravilo výstavu „Detský svet – bábiky a hračky", ktorej vernisáž sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 1. júna 2018 (piatok) o 10.00 h v sídelnej budove múzea na ul. Masarykovej č. 20, v Prešove.
Web: www.snm.sk/muzeum-ukrajinskej-kultury Facebook: SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove