Oslobodenie Slovenska

od 8. 4. 2010 do 30. 6. 2010

Dokumentárna výstava Múzea SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti 65. výročia oslobodenia Slovenska. Výstava zoznamuje s činnosťou osloboditeľských zložiek a vojenskými operáciami Čevenej a Rumunskej armády na našom území.