Po Veľkej vojne. Nová Európa 1918 – 1923

od 4. 7. 2019 do 22. 7. 2019


Už 4. júla bude v Bratislave na Kamennom námestí otvorená plenérová výstava venovaná obnove Európy po 1. svetovej vojne. Expozícia, ktorú pripravila Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS) v spolupráci s historikmi z niekoľkých krajín, je snahou o ucelený výklad búrlivého začiatku medzivojnového obdobia s osobitným dôrazom na dejiny strednej a východnej Európy. Viac než dvesto archívnych materiálov, medzi nimi fotografie, dokumenty a filmy, ako aj osobné spomienky ľudí z tohto obdobia vytvárajú príbeh o zrode nového poriadku v regióne a na celom kontinente. Výstava ukazuje nevšedný rozsah politických zmien, ku ktorým došlo v Európe v rokoch 1918 až 1923, ako aj ich vplyv na aktuálne medzinárodné vzťahy a súčasnú politiku národných pamätí rôznych národov a etník. Zohľadňuje tiež slovenskú perspektívu v časti venovanej súčasnému vnímaniu daného obdobia.

"Výstava je venovaná dôležitým udalostiam spred sto rokov. Pomáha nám porozumieť, prečo sú také dôležité pre pochopenie nielen 2. svetovej vojny, ale tiež súčasnej strednej a východnej Európy," hovorí prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, jedna z konzultantiek scenára výstavy.

"Chceme ukázať, že následky niektorých udalostí spred sto rokov cítime dodnes. Zostavením rôznych interpretácií procesov, ktoré sa udiali v našom regióne po Veľkej vojne, môžeme predstaviť odlišne vnímané, citlivé témy jednotlivých národov a rôznorodosť obrazov tohto konfliktu zachované v kolektívnej pamäti," dodáva prof. Jan Rydel, koordinátor ENRS za poľskú stranu.

Expozícia má formu bielo-strieborného pavilónu v tvare kocky s originálnou konštrukciou. Výstava, teda texty, archívne zábery a interaktívne prvky, sú umiestnené tak vo vnútri pavilónu, ako aj na vonkajších stenách. Využíva sa tiež zvukové pozadie a dobové filmy.

"Výstava rozpráva históriu vzniku nového politického poriadku. Použitím dvoch navzájom kontrastujúcich materiálov – pevnej ocele a jasného ľahkého materiálu – chcem ukázať zrážku a kontrast medzi starým a novým," vysvetľuje Andrzej Jaworski zo štúdia JAZ Architekci, zodpovedného za návrh expozície.

Bratislava je treťou zastávkou výstavy na trase po celej Európe. Predchádzajúce prezentácie sa konali minulý rok v Prahe a v Sarajeve.

Súčasťou výstavy bude aj sprievodný program, ktorý sa uskutoční 20. a 21. júla v priestoroch výstavy na Kamennom námestí. Program predstavia lektori z Centra Edukácie a Inovácií a ponúknu interaktívne hry súvisiace s témou výstavy, ktoré si budú môcť všetci záujemcovia vyskúšať.

Viac informácii o projekte, expertoch, ktorí sa podieľali na príprave výstavy, aj o medzinárodnej trase výstavy nájdete na adrese www.enrs.eu/afterthegreatwar.Organizátor
Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS)

ENRS spolufinancuje
Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky
Komisár Spolkovej Vlády pre kultúru a média, Nemecko
Ministerstvo ľudských zdrojov, Maďarsko
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry a národnej identity, Rumunsko

Projekt spolufinancuje

Financovaný Ministerstvom kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky v rámci mnohoročného programu „Nezávislá" (NIEPODLEGŁA) 2017-2022.

Hlavný partner v Bratislave
Ústav pamäti národa (ÚPN)

Partneri v Bratislave
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Poľský inštitút v Bratislave
Goethe-Institut Bratislava
Maďarský inštitút v Bratislave
Slovenské národné múzeum
CEDIN - Centrum Edukácie a Inovácií
Letisko M. R. Štefánika