Posledná šanca – september

od 12. 9. 2017 do 30. 9. 2017


Múzeá SNM sa začínajú pripravovať na zimnú sezónu svojou prevádzkou a rovnako programovou ponukou. Využite posledné teplé dni a rozlúčte sa s letom výletmi za našimi výstavami. Ponúkame prehľad tých, ktoré v nadchádzajúcich septembrových dňoch končia. Tešíme sa na stretnutie s vami v múzeách SNM.

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Výstava Chorvátsky Grob
Trvanie: do 15. 09. 2017 
Adresa: Istrijská 68, Bratislava 

Výstava prezentujúca kultúru a históriu obce Chorvátsky Grob v spolupráci s obcou Chorvátsky Grob a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku.

Web: SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku FB: SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Tok vody
Trvanie: do 23. 09. 2017
Adresa: Štúrova 84, Modra

Keramická tvorbu umelkýň zo Slovinska – Marje Prelovšek, Danice Žbontar, Ines Kovačič.

Web: SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra FB: SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre

SNM-Múzeum Červený Kameň

Reštaurátor František Sysel
Trvanie: do 30. 09. 2017
Adresa: Hrad Červený Kameň, Častá

Reštaurátor František Sysel (1927 – 2013) pracoval pre SNM-Múzeum Červený Kameň v rokoch 1973 – 1991. Výstava bola usporiadaná pri príležitosti nedožitého 90. výročia jeho narodenia.

Staré expozície
Trvanie: do 30. 09. 2017 
Adresa: Hrad Červený Kameň, Častá

Začiatky dejín múzea na hrade Červený Kameň možno datovať od marca roku 1945, keď hrad opustil jeho posledný majiteľ Karol Pálfi (Pálffy). Prvá interiérová expozícia bola sprístupnená v máji roku 1950. Výstava prezentuje vývoj stálej expozície múzea od konca druhej svetovej vojny až po súčasnosť.

Liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť
Trvanie: do 30. 09. 2017
Adresa: Hrad Červený Kameň, Častá

Obrazové dokumenty zachytávajú históriu a remeselnú zručnosť liptovských murárov pri budovaní Budapešti v období pred vypuknutím 1. svetovej vojny.

Utajený dámsky svet
Trvanie: do 30. 09. 2017
Adresa: Hrad Červený Kameň, Častá

Inštalácia dámskej spálne z 19. storočia so všetkými malými predmetmi a detailmi umožňuje nahliadnuť do (vtedy) bežne neprístupného dámskeho sveta.

Web: SNM-Múzeum Červený Kameň FB: Červený Kameň Hrad

SNM-Hudobné múzeum

Dobroslav Orel – ČeskoSlovenský muzikológ
Trvanie: do 30. 09. 2017
Adresa: Žižkova 18, Bratislava

Výstava o zakladateľovi slovenskej hudobnej vedy, českom muzikológovi, pedagógovi, dirigentovi, konzervátorovi a kňazovi, ktorý v roku 1919 prišiel na Slovensko, aby pomohol budovať univerzitné školstvo.

Web: SNM-Hudobné múzeum FB: SNM-Hudobné múzeum

SNM-Múzeum Slovenských národných rád 

Desatoro o gajdách 2017
Trvanie: do 30. 09. 2017
Adresa: Štúrova 2, Myjava

Gajdy a gajdošská kultúra sú od roku 2015 zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Nazriete do histórie, rozvoja a súčasnej podoby gajdošstva na Slovensku a v zahraničí. Zoznámite sa s variáciami a jednotlivými súčasťami gájd a nástrojov potrebných k ich výrobe.


Web: SNM-Múzeum Slovenských národných rád FB: SNM-Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika

SNM-Múzeum Bojnice

Svet z legokociek
Trvanie: do 30. 09. 2017
Adresa: Zámok a okolie 1, Bojnice

Výstava pripravená v spolupráci s Bricklandiou pozostáva z 13 scenérií vrátane hradu s podhradím a stredovekej bitky. Na jej výstavu bolo použitých viac ako 100 000 kociek. Návštevníci tu môžu napočítať viac než 1 000 drobných žltých postavičiek.

Web: SNM-Múzeum Bojnice FB: BojniceCastle

SNM-Spišské múzeum

Mucha na obraze
Trvanie: do 30. 09. 2017
Adresa: Námestie Majstra Pavla č. 2, Levoča 

Mucha stelesňovala pokúšanie diabla, hriech, utrpenie a smrť a časom sa jej význam ešte rozšíril. Často bývala zobrazená pri Madone s dieťaťom, pri svätcoch, na zátišiach, ale aj na portrétoch.
 
Web: SNM-Spišské múzeum FB: SNM-Spišské múzeum v Levoči

SNM-Múzeum Betliar

1890 - Seriál vs. história 
Trvanie: do 30. 09. 2017
Adresa: Kaštieľna 6, Betliar 

Výstava seriálových kostýmov a rekvizít v kaštieli Andrášiovcov (Andrássy) v Betliari.

Web: SNM-Múzeum Betliar FB: SNM-Múzeum Betliar: kaštieľ Betliar, hrad Krásna Hôrka

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

Rodný kraj
Trvanie: do 30. 09. 2017
Adresa: Centrálna 258, Svidník

Autorská výstava maľby výtvarných umelcov Vasiľa a Petra Svaľavčikovcov.

Web: SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry FB: SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry


Všetky aktuálne výstavy SNM na: www.snm.sk/?aktualne-vystavy 
Viac info – web: www.snm.sk ; FB: Slovenské národné múzeum