Prísne tajné

od 13. 5. 2011 do 11. 9. 2011

Dejiny ŠtB na Slovensku
výstava dobových dokumentov, fotografií, predmetov a odborných textov o vývoji bezpečnostných zložiek po roku 1945. Priblíži históriu ŠtB: jej organizačný vývoj, ovládnutie členmi komunistickej strany, personálne obsadenie vedúcich funkcií, spoluprácou ŠtB s tajnými službami krajín sovietskeho bloku, používanie nezákonných metód, vykonávateľeľov týchto praktík spolu s ich obeťami. 

Prednášky pre školy:
Ústav pamäti národa v máji a v júni pripravil k výstave prednášky pre žiakov ZŠ, SŠ.
Zoznam tém v stanovených termínoch

V prípade záujmu kontaktujte pracovníka ÚPN:
Mgr. Jerguš Sivoš
+421 02 593 003 51
sivos@upn.gov.sk