Tahiti

od 16. 10. 2010 do 29. 5. 2011

Výstava prezentujúca kolekciu predmetov, ktoré priniesol Milan Rastislav Štefánik z ostrova Tahiti, kam prišiel ako astronóm pozorovať prechod Halleyovej kométy pred slnečným diskom.

Zaujímal sa nielen o hviezdnu oblohu, ale aj o každodenný život domácich obyvateľov. Snažil sa zachovať stopy miestnej kultúry hmotnými dokladmi, ktoré previezol do svojho parížskeho bytu. Ten jeho priatelia nazývali aj malým múzeom, keďže tu na malom priestore Štefánik zhromaždil unikátne artefakty z celého sveta. K nim patrili cenné textilné prikrývky, ale najmä drevorezy a drevoryty francúzskeho maliara Paula Gauguina, ktorý „raj“ na Tahiti prežíval ešte pred príchodom Štefánika na ostrov. Ich originálmi dnes disponuje Národná galéria v Prahe, ale na výstave budú prezentované ich odtlačky, ktoré vlastnia Slovenská národná galéria v Bratislave, Šarišská galéria v Prešove a Slovenské národné múzeum v Martine. Okrem Gauginových diel bude na výstave po prvýkrát ako celok prezentovaný celok 270 predmetov nevyčísliteľnej umeleckej a historickej hodnoty (obradové veslá, drevené nádoby, kamenné skulptúry, exotické šperky, odevy a iné)

Ponuka lektorských výkladov:
október - december 2010
každú stredu 9.00 - 15.00 h

Lektorské výklady možno objednať min. 5 dní vopred na tel. : +421 34 245 2111, +421 34 245 1101 alebo na e-mail. adrese: kosariska@snm.sk