Turci na Slovensku

od 19. 3. 2010 do 5. 9. 2010

Turecké nálezy pochádzajúce zo Slovenska prevažne zo 16. a 17. storočia. Úžitkové predmety zapožičané zo siedmych múzeí mapujú každodenný život v mieri a obdobie vojen predstavujú najrozličnejšie zbrane. Medzi najcennejšie exponáty patrí turecký stan z Múzea Betliar, prilba s hlavou diabla a fajansové taniere, vyrobené v Izniku.