V ústrety kráse. Talianska krajina vo fotografiách

od 5. 6. 2019 do 3. 11. 2019


Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave v spolupráci s Centrom pre výskum a archiváciu fotografií (CRAF) v talianskom Spilimbergu a Nadáciou Archivio 3M v Miláne pripravil výstavu, ktorá zachytáva vývoj talianskej krajiny od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia po súčasnosť. 

Výber diel najvýznamnejších predstaviteľov talianskej fotografie vypovedá o vývoji Talianska na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia, jeho premenách, vzťahu medzi človekom a prírodou, prírodným a mestským prostredím. Fotografie, sú zároveň svedectvom o napĺňaní základnej zásady talianskej ústavy: „Štát [...] chráni krajinu a historické a umelecké dedičstvo národa" (čl. 9). 

Pojem krajina zahŕňa nielen prírodné krásy (hory, moria, lesy, rieky), ale aj kultúrne dedičstvo (staroveké pamiatky, kostoly, kláštory, hrady, historické centrá, poľnohospodárske oblasti či prírodné územia meniace sa zásahmi človeka). Jeho súčasťou je aj súhrn tradícií a ľudových zvykov, celá sieť obcí a miest. Z tejto úvahy pramení poznanie, že územie Apeninského poloostrova, tak ako aj jeho spletité a mnohovrstevné scenérie, odráža výnimočné osudy samotného Talianska. 

Na vystavené diela sa musíme "pozerať" ako na diela veľkých majstrov krajinomalieb minulých storočí. Treba ich vnímať s vedomím, že krása krajiny, je podľa významného talianskeho filozofa, humanistu a historika Benedetta Croceho, základnou a najvyššou hodnotou. Na pochopenie krajiny nestačí len zrak, je potrebné sa preniesť do vnútorného sveta, ovládaného zmyslami a predstavivosťou.