Výstava Národnej ceny za dizajn 2019. Súčasné dizajnové trendy

od 9. 10. 2019 do 1. 12. 2019


Národná cena za dizajn je dlhoročným prestížnym projektom, ktorý spoločne udeľujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným v priebehu rokov 2017 a 2018.

Výstava NCD 2019 predstaví množstvo zaujímavých diel, ktoré odrážajú súčasné trendy v oblasti dizajnu a určite stoja za pozornosť návštevníkov. Národná cena za dizajn (NCD) je udeľovaná už od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. Tohtoročná výstava NCD 2019 prezentuje celkovo 51 prác finalistov, ktoré vzišli z výberu poroty v zložení Michal Froněk (CZ), Petteri Kolinen (FIN), Mária Hriešik Nepšinská (SK), Jakub Pollág (SK), Bettina Steindl (AT) a Klára Šumová (CZ). Výstava ponúkne návštevníkom nie len estetický zážitok, ale hlavne podnet na premýšľanie o jednotlivých oblastiach dizajnu a ich aktuálnom stave. Výstava chce ukázať schopnosti našich dizajnérov a výrobcov a podnietiť návštevníkov k záujmu o dizajn zo Slovenska. K výstave bude vydaný katalóg a pre návštevníkov sú pripravené viaceré sprievodné programy pre verejnosť.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 8. októbra 2018 o 18.00 v Slovenskom národnom múzeu, ktoré je spoluorganizátorom výstavy (Vajanského nábrežie 2, Bratislava, vstup z Múzejnej ulice). Vstup na výstavu je voľný. 

Galavečer spojený so slávnostným vyhlásením výsledkov NCD 2019 sa bude konať v piatok 11. októbra 2019 o 19.00 v priestoroch Design Factory na Bottovej ulici v Bratislave. Verejnosť sa dozvie mená ocenených v jednotlivých kategóriách a tých, ktorí získajú osobitné ceny.

Súťaž je určená všetkým polohám dizajnu. Riaditeľka Slovenského centra dizajnu, Mária Rišková: „Národná cena za dizajn má v každom ročníku, či sa týka produktového alebo komunikačného dizajnu, stabilne dve veľké kategórie – profesionálny dizajn za výrobky, produkty, diela uvedené na trh a študentský dizajn za projekty od študentov kreatívnych odborov z oblasti dizajnu. Tretia kategória podlieha premenám , z experimentálneho sa pred dvomi rokmi stala kategória dizajn s pridanou hodnotou za spoločensky a technologicky významné diela a projekty bez spolupráce s klientmi. Okrem týchto najväčších kategórií sú udeľované osobitné ceny, napríklad cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu alebo porota udelila tento rok aj svoju cenu. Mimoriadne sú v roku 2019 dve ocenenia – v spolupráci so spoločnosťou Repairably udelí SCD osobitnú cenu za opraviteľný dizajn a cenu za mimoriadny prínos v oblasti výskumu dizajnu jednej z najvýznamnejších osobností výskumu na Slovensku."

Kurátor výstavy, Marián Laššák: „Prihlásené práce, pokiaľ o nich hovoríme všeobecne, odrážali realitu dizajnérskej scény na Slovensku. Tú charakterizuje veľmi silný potenciál, ktorý však naráža na pomaly sa rozvíjajúcu infraštruktúru v tejto oblasti. Prihlásené práce reprezentovali celú šírku záberu dizajnérskej tvorby, od priemyselného dizajnu, cez zameranie na nábytok, až po autorsky dizajn a úžitkové umenie. Tento ročník bol navyše špecifický veľkým množstvom prihlásených prác z oblasti módy a textilnej tvorby, čo sa prejavilo aj na celkových výsledkoch súťaže."

Pozvánka na výstvu  (PNG, 190,5 kB)
Tlačová správa
Udalosť na FB