Informácie pre návštevníkov


Prístup do objektu pre osoby ZŤP

Pri vstupe do múzea strážna služba na požiadanie otvorí bočný vchod, odkiaľ je bezbariérový prístup ku všetkým expozíciám a výstavám v objekte.