Lektoráty


Vážení návštevníci, milé deti, 

ponúkame Vám "Veselý sprievod výstavou - stratená melódia " k výstave Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba 15. 12. 2017 – 31. 1. 2019. Výstavou Vás bude sprevádzať slečna Violka s ktorou pohľadáte osem miest, označených číslom a obrázkom Violky. Na každom z nich má pripravené zábavné úlohy, pri ktorých sa zahráte a dozviete sa nové a zaujímavé veci, nájdete tu tiež noty, ktoré si postupne podľa čísla zapisujte do notovej osnovy v zápisníčku, tak aby ste ju mali na konci výstavy celú vyplnenú. 

Ak stratenú melódiu nájdete, po návrate domov si ju zaspievajte či zahrajte aj spoločne s rodinou. Skladbu môžete tvorivo upraviť, hotovú ju nahrať na mobilný telefón a poslať do múzea na adresu: klenoty@snm.sk. Najzaujímavejšie nahrávky odmeníme peknou cenou. 

Kontakt: 
Mgr. Dominik Hrdý 
Centrum múzejnej komunikácie 
Slovenské národné múzeum 
Vajanského náb. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: +421 2 20 469 238 
Mobil: +421917 319 684 
E-mail: pedagogika@snm.skdominik.hrdy@snm.sk