Lektoráty


Kontakt: 
Mgr. Dominik Hrdý 
Centrum múzejnej komunikácie 
Slovenské národné múzeum 
Vajanského náb. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: +421 2 20 469 238 
Mobil: +421917 319 684 
E-mail: pedagogika@snm.skdominik.hrdy@snm.sk