Poslanie a história


Poslanie 

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. SNM plní svoje úlohy prostredníctvom riaditeľstva a 18 špecializovaných múzeí, ktoré sú v rámci svojho zamerania dokumentačnými, vedeckovýskumnými a metodickými pracoviskami. Pod jeho správu patria stovky objektov, vrátanie národných kultúrnych pamiatok. Súčasťou SNM je aj špecializovaný verejný archív a vedecká knižnica. 

V sídelnej budove Slovenského národného múzea v súčasnosti sídli Riaditeľstvo SNM aj SNM – Prírodovedné múzeum. Riaditeľstvo SNM ako svoje výstavné priestory využíva prízemie a prvé poschodie. Stále expozície SNM – Prírodovedného múzea sú situované na druhom a treťom poschodí. V budove sa nachádza aj odborná knižnica, prístupná pre verejnosť.

História 

Stavba súčasnej sídelnej budovy Slovenského národného múzea bola pôvodne určená pre Poľnohospodárske múzeum (1924–1940), pobočku Československého zemědělského muzea (1924 – 1928), ktorého expozície boli slávnostne otvorené 4. mája 1930. Projekt podľa návrhu architekta Milana Michala Harminca, jedného z najaktívnejších predstaviteľov tzv. prvej generácie slovenských architektov, bol realizovaný v rokoch 1924 – 1928. 

Múzejná budova na Vajanského nábreží patrí k pozoruhodným a cenným stavbám mesta Bratislavy. Je totiž jednou z mála zachovaných realizácií oficiálnej architektúry dvadsiatych rokov 20. storočia na Slovensku. Umelecká výzdoba priečelia je dielom F. Úprku. Dominantné vstupné dvere s bronzovými výplňami zhotovil S. Paukert. Koncom druhej svetovej vojny budovu múzea silne poškodilo bombardovanie. Rekonštrukčné práce po vojne viedol architekt Milan M. Harminc.