Adventný koncert v sidelnej budove SNM


9. 12. 2018


Pozývame na Adventný koncert komorného orchestra ZOE dňa 9. decembra 2018 o 16.00 h v priestoroch výstavy KleNoty z múzea. Ako sa zbiera hudba. 

Komorný orchester ZOE pôsobí na scéne od roku 2008. Ide o všestranne hudobne založené teleso, ktoré je schopné vystupovať aj v rôznych zoskupeniach ako kvinteto, kvarteto či trio. Adventný koncert odohrajá v zložení sláčikové trio - Samuel Mikláš, Jozef Ostrolucký - husle, Gregor Regeš - violončelo.

Odznejú skladby
J. S. Bach: Jesu, Joy of Man´s Desiring 
A. Vivialdi: Zima, largo
Anonymus: Greensleeves lead
G. F. Handel: The Arrival of the Queen Sheba
H. Purcell: Rondeau from Abdelazer

Tešíme sa na stretnutie s vami