Čo prezradia naše oči?


16. 12. 2010, 17:00

Viete, že pohyby očí sú cenou diagnostickou metódou, ktorá pomáha odhaliť viaceré psychiatrické a neurologické ochorenia? O zaujímavom projekte, na ktorom participujú odborníci z rôznych vedných oblastí porozpráva lekár a fyziológ MUDr. Fedor Jagla, CSc. z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. Začiatok podujatia je o 17.00 h v priestoroch výstavy. Vstup je bezplatný.