DEBORAH WEISSMAN: Medzináboženský dialóg – Izraelská perspektíva


13. 1. 2011, 16:00

Vo štvrtok 13. januára 2010 o 16.00 h sa v budove Slovenského národného múzea v Bratislave na Vajanského nábreží uskutoční prednáška Debory Weissman z Izraela s názvom Medzináboženský dialóg – Izraelská perspektíva.

Dr. Deborah Weissman pôsobí ako predsedníčka Medzinárodnej rady pre vzťahy kresťanov a židov (ICCJ). Poslucháči prednášky budú mať jedinečnú možnosť dozvedieť sa viac o bohatých skúsenostiach D. Weissman pri skúmaní religióznych vzťahov a jej názoroch na vplyv náboženstva na život.

Záštitu nad podujatím prevzali Slovenské národné múzeum, SNM-Múzeum židovskej kultúry a občianske združenie EDAH. Prednáška bude v anglickom jazyku.