DNA vypovedá...


17. 2. 2011, 17:00

Prednáška Doc. RNDr. Vladimíra Feráka, CSc. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktorý je zakladateľom humánnej genetiky a súdnym znalcom z odboru genetika, odvetvia analýza DNA. Na základe analýzy DNA prispel k usvedčeniu „najmasovejšieho“ slovenského vraha Ondreja Riga.

Sprievodné podujatie výstavného projektu Majstri ducha - Osobnosti vedy a techniky na Slovensku začína o 17.00 h v priestoroch výstavy. Vstup je bezplatný.