Galavečer udeľovania výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019


24. 10. 2020, 20:10


Slovenské národné múzeum vás pozýva sledovať slávnostné udeľovanie cien za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku za rok 2019.

Výročnými cenami časopisu Pamiatky a múzeá budú ocenené diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2019. Diela sú zaradené do kategórií: 
• objav/nález
• akvizícia
• expozícia
• výstava
• publikácia
• menšia publikácia/drobná tlač/periodiká
• obnova/adaptácia
• reštaurovanie
• akcia/podujatie/dlhodobé projekty
• audiovizuálne diela a multimédiá

Slávnostný galavečer môžete sledovať v sobotu v RTVS o 20.10 na Dvojke.