Metodický deň učiteľov k výstave Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia


26. 11. 2019, 10:00


Výstavný projekt Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia vznikol pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do štátu, v ktorom sa Slováci prvýkrát angažovali v pozícii štátotvorného národa. Predstavuje neľahký zápas o spoločný štát i dnes prehliadaný podiel Francúzskej vojenskej misie na úspešnom priebehu nastolenia československej štátnej moci na území Slovenska. Projekt osobitne sleduje významných aktérov doby a mesto Košice s okolím. 

Výstava prezentuje zbierkové predmety zapožičané z Východoslovenského múzea v Košiciach, Vojenského historického múzea – Múzejného oddelenia Svidník a Piešťany, archívne dokumenty Štátneho archívu v Košiciach, Slovenského národného archívu a z ďalších kultúrnych inštitúcií. Pozoruhodné sú aj autentické predmety historických osobností – hlavných aktérov Francúzskej vojenskej misie, ktoré darovali vnuk generála Fouchera a vnučka generála Pellého. 

Viac info o výstave

SNM pripravilo Metodický deň učiteľov k výstave Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia /obsahovo vhodné pre II. stupeň ZŠ/. Stretnutie sa usktutoční od 10.00 h  v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2, Bratislava. 

Program: 

10.00 Prednáška k výstave: Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia / Mgr. Peter Chorvát, PhD., vedecký pracovník odboru vojensko-historických výskumov VHU / 
10.45 Bratislava v prvej ČSR - oslobodenie, vzdelávací program/ Mgr. Dominik Hrdý, múzejný pedagóg SNM / 
11.15 Komentovaná prehliadka výstavy 
12.00 Záver 

Prosíme prihlásiť sa na adrese: 
mail: dominik.hrdy@snm.sk
tel.: +421 2 204 69 238