Noc múzeí a galérií 2019 v sídelnej budove a SNM – Prírodovednom múzeu


18. 5. 2019, 09:00


Vajanského nábr. 2, Bratislava
Otvorené: 9.00 – 23.30 (posledný vstup 23.00)

Kontakt expozície a podujatia SNM – PM:
+421 204 69 154 (127) (148); www.snm.sk/pm; FB: Prírodovedné múzeum

Kontakt spoločenskovedné výstavy a podujatia:
+421 204 69 109 (238) (105); cmk@snm.sk; ww.snm.sk; FB: Slovenské národné múzeum

Expozície:
Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
Klenoty Zeme

Výstavy:
Vízie modernosti. Rudolf Sandalo (prízemie)
Česko / Slovensko (prízemie)
Krása pre ženu stvorená (1. posch.)
Fascinácie rastlinami 2019 (Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska, 2. posch.)

Program:
15.00 – 22.00 Najkrajší čepiec, sprievodné podujatie k výstave Krása pre ženu stvorená

Prednášky PM:
(Objavovňa, 3.posch.)
16.00 Prestavba veže a záp. priečelia bratislavského dómu (1762 – 1767). Exkurzia na stavenisko, Patrik Baxa
17.00 Lietajúci hmyz – život s ním, Martin Sečanský
18.00 Náučné chodníky – pramene poznania slovenskej krajiny, Mária Bizubová
19.00 Potulky po južnej Afrike, Erika Pisarčíková

Prírodovedné aktivity
18.00 – 22.00 Stretnutie s ľuďmi z pradávnej minulosti: ľudské kostry a múmie – návšteva antropologického
depozitára (4. posch., každých 30 – 45 min., registrácia 3. posch. od 17.30 a od 20.00)
15.00 – 23.00 Semená rastlín a ich uchovávanie (Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska, 2. posch.)
15.00 – 23.00 Noemova archa – semenná banka (Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska. 2. posch.)
15.00 – 22.00 Ložiská nerastných surovín na Slovensku: história a súčasnosť (Klenoty Zeme, 2.posch.)
15.00 – 18.30 Ako si urobiť kópiu skameneliny, tvorivé dielne pre deti (Príbeh života na Zemi, 2. posch.)
19.00 – 23.00 Minulosť zapísaná v skamenelinách (Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi, 2. posch.)
14.00 – 17.00 Pozorovanie slnečnej aktivity astronom. ďalekohľadmi (pred budovou v prípade dobrého počasia)
20.00 – 23.00 Zem a vesmír (Zasadačka PM, 3. posch.)
20.00 – 23.30 Pozorovanie večernej oblohy astronom. ďalekohľadmi (pred budovou v prípade dobrého počasia)