Nové čísla časopisov Múzeum a Pamiatky a múzeá v predaji


od 17. 7. 2020, 11:10 do 30. 9. 2020, 11:10


Vydavateľstvo Slovenského národného múzea predstavuje nové čísla časopisov Múzeum a Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, ktoré vydáva v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Záujemci si časopisy môžu zakúpiť aj elektronickou formou prostredníctvom E-shopu SNM, na webových stránkach múzea.

Príspevky nového čísla reprezentatívneho časopisu Múzeum 2/2020 pre múzejníkov a galeristov, ale aj všetkých tých, ktorých zaujíma problematika uchovávania a sprístupňovania kultúrneho dedičstva a jeho význam pre vedu a výskum, sa zameriavajú tentokrát na prírodovedné zbierky a ich význam vo fondových inštitúciách na Slovensku. Poukazujú na dôležitosť poznania zákonitosti prírodných vied, ako na absolútny vedomostný základ všetkých teórii, skutočností a dejov nám známeho sveta, v ktorom žijeme. K tomu najvyššou mierou prispieva práve výskum prírodovedných zbierok v múzeách. Hoci prírodné zákony nemôže človek svojvoľne meniť, mnohí jedinci či skupiny ľudí, oplývajúci mocou a peniazmi, sú stále presvedčení o opaku. Ani dnes, v „storočí informatiky", nemá ešte veľká časť spoločnosti tušenie o podstate prírody a života. Šíria sa tak mnohé nevedecké teórie, ktoré rôzne komunity prijímajú za vlastné. 

Obsah čísla (PDF, 88,2 kB) 

Posledné číslo štvrťročníka Pamiatky a Múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo 2/2020 prezentuje zaujímavé príspevky, týkajúce sa hmotných i nehmotných pamiatok rôzneho typu na Slovensku. Od unikátneho nálezu bronzového typária v lokalite Glanzenberg v Banskej Štiavnici, cez premeny v čase známeho bratislavského námestia, stavebný vývoj komplexu kaštieľa v Dolnej Krupej, ktorý patril rozsahom a čistotou štýlu k ukážkovým príkladom klasicistickej architektúry na území Slovenska, cennú kolekciu snímok zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorá objektívom Karola Plicku zachytáva kaštiele a kúrie v Turci, až po recenziu dokumentárneho filmu Andrej Hlinka – otec národa? kde sa prostredníctvom dobových dokumentov a výpovedí renomovaných historikov odvíja životný a profesný príbeh dnes už „mýtickej" postavy slovenských dejín. Časopis uzatvára ďalší zo série rozhovorov s osobnosťami z oblasti múzejníctva, ochrany pamiatok a kultúrneho dedičstva – Branislavom Panisom, generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea. Šéfredaktorovi časopisu Petrovi Marákymu odpovedá na tradičné tri otázky – predstavuje najväčšiu a najstaršiu zbierkovú inštitúciu na Slovensku, hovorí o jej zložitom období počas koronavirusovej pandémie a koncepčných východiskách a plánoch do budúcna. 

Obsah čísla (PDF, 1,5 MB) 

Nové čísla časopisov Múzeum a Pamiatky a Múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo je možné zakúpiť priamo prostredníctvom E-shopu SNM, v pokladni sídelnej budovy SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave alebo vo Vydavateľstve SNM Žižkovej ulici 16 v Bratislave, kde sa dá na tieto reprezentatívne periodiká objednať aj predplatné.