Otvárame II. ročník kurzu Múzejná pedagogika


od 4. 5. 2018 do 30. 5. 2018


Slovenské národné múzeum otvára II. ročník kurzu Múzejná pedagogika, akreditovaného Ministerstvom školstva SR. 

Kurz je určený zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a osobám so záujmom pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách. 

Štúdium: september 2018 – jún 2019
Poplatok za kurz 50 €
Prihlášku je potrebné poslať od 4.5.2018 najneskôr do 30. 5. 2018
Počet poslucháčov v ročníku je obmedzený. O poradí prijatia rozhoduje dátum doručenia prihlášok. Kurz sa otvára pri minimálnom počte 10 uchádzačov. 

Prihláška a viac informácií na:
www.snm.sk/?kurz-muzejna-pedagogika
• Mgr. Dominik Hrdý, Centrum múzejnej komunikácie, SNM; dominik.hrdy@snm.sk; +421 204 69 238