Otvárame III. ročník kurzu Múzejná pedagogika


od 25. 4. 2019 do 31. 5. 2019


Slovenské národné múzeum otvára III. ročník kurzu Múzejná pedagogika, akreditovaného Ministerstvom školstva SR.

Kurz je určený zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a osobám so záujmom pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách.

Štúdium: september 2019 – máj 2020
Poplatok za kurz 50 €
Prihlášku je potrebné poslať od 4.5.2019 najneskôr do 30.5. 2019
Počet poslucháčov v ročníku je obmedzený. O poradí prijatia rozhoduje dátum doručenia prihlášok. Kurz sa otvára pri minimálnom počte 10 uchádzačov.

Prihláška a viac informácií na:
Kurz múzejná pedagogika 
• Mgr. Dominik Hrdý, Centrum múzejnej komunikácie, SNM; dominik.hrdy@snm.sk; +421 204 69 238