Otvárame III. ročník kurzu Múzejná pedagogika


od 25. 4. 2019, 09:50 do 31. 5. 2019, 23:55


Slovenské národné múzeum otvára III. ročník kurzu Múzejná pedagogika, akreditovaného Ministerstvom školstva SR.

Kurz je určený zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a osobám so záujmom pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách.

Štúdium: september 2019 – máj 2020
Poplatok za kurz 50 €
Prihlášku je potrebné poslať od 4.5.2019 najneskôr do 30.5. 2019
Počet poslucháčov v ročníku je obmedzený. O poradí prijatia rozhoduje dátum doručenia prihlášok. Kurz sa otvára pri minimálnom počte 10 uchádzačov.

Prihláška a viac informácií na:
Kurz múzejná pedagogika 
• Mgr. Dominik Hrdý, Centrum múzejnej komunikácie, SNM; dominik.hrdy@snm.sk; +421 204 69 238