Posledné komentované sprievody výstavou Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba


od 12. 6. 2018 do 19. 6. 2018


V dňoch 12. a 19. júna 2018 o 16.00 pripravilo Slovenské národné múzeum pred letom posledné zo série komentovaných sprievodov k výstave Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba. Na autorskom a lektorskom sprievode v priestoroch výstavy v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave návštevníkov privítajú kurátori SNM-Hudobného múzea, aby ich detailne zoznámili s najpozoruhodnejšími zbierkovými predmetmi a históriou zbierkového fondu prezentovaného na výstave. Vstup na podujatia je voľný. 

Na výstave, ktorá cez vzácne pamiatky zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea prezentuje hudobnú kultúru na Slovensku od stredoveku po 20. storočie, záujemcov 12. júna 2018 o 16.00 privíta celý autorský tím a postupne im prestaví jednotlivé celky hudobného projektu. O hudbe na Slovensku v 20. storočí (kompozícia, skladatelia, interpreti, hudobné vzdelávanie, školstvo a vznik profesionálnych hudobných inštitúcií) porozpráva riaditeľka múzea a komisárka výstavy Edita Bugalová . Kurátorka Miriam Das Lehotská priblíži zaujímavý fenomén v hudobnej kultúre tzv. domáce muzicírovanie v rodine Albrechtovcov a v šľachtických rezidenciách. Sylvia Urdová prostredníctvom prameňov od stredoveku predstaví gregoriánsky chorál, učebnice hudby 18. – 19. storočia, Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave a osobnosť Franza Liszta(1811 – 1886) vo vzťahu k Bratislave. Zlatica Kendrová sa bude venovať téme duchovnej piesne (kancionálom, organovým partitúram, spevníkom katolíckej a protestantskej proveniencie a rusínsko-slovenskej liturgickej tradície) a prameňom menzurálnej a tabulatúrnej notácie. O vzácnych hudobných nástrojoch zo zbierok múzea bude hovoriť spoluautor výstavy Peter Jantoščiak. Priblíži umelecké a slovenské ľudové hudobné nástroje, pozostalosť Jozefa "Doda" Šošoku (1943 – 2008), mechanické hracie stroje a elektrické prístroje. Osobnosti populárnej hudby, fonotéku a nonartificiálnu hudbu 20. storočia predstaví kurátorka múzea Lucia Fojtíková. 

Na lektorskom sprievode výstavou, ktorý sa koná 19. júna 2018 o 16.00, kurátorka SNM-Hudobného múzea Monika Kojdová tak, ako každý 3. utorok v mesiaci prevedie návštevníkov jednotlivými časťami výstavy. 

Ďalší zo série autorských sprievodov k výstave bude na jeseň v termíne: 
18. septembra 2018 o 16.00 h
Počas mesiacov júl a august 2018 sa sprievody výstavou nekonajú 

Viac info: 
www.snm.sk 
www.facebook.com/slovenske.narodne.muzeum/