Poznáme laureátov prestížnej ceny v oblasti kultúrneho dedičstva


9. 9. 2010, 00:10

Výročné ceny sa každoročne odovzdávajú v inom meste na Slovensku.

V tomto roku to bude 9. septembra 2010 na Starom zámku v Banskej Štiavnici – už tradične pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 na Slovensku. Výročným cenám revue Pamiatky a múzeá za rok 2009 je venované číslo 3/2010.

Viac o výročných cenách sa dočítate na stránkach časopisu Pamiatky a múzeá.