S prstom na spúšti. Mágia starého sveta


14. 10. 2018


Slovenské národné múzeum si 14. októbra 2018 pripomenie 124. výročie narodenia mimoriadnej osobnosti – folkloristu, fotografa, filmára a hudobníka Karola Plicku. Aktuálnu výstavu Karol Plicka. Obraz a pieseň v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave doplní stretnutie pre verejnosť z cyklu čaj v múzeu: 

S prstom na spúšti. Mágia starého sveta / nedeľa 14. októbra 2018 o 15.30 h v priestoroch výstavy 

Pri šálke čaju si na osobnosť a tvorbu Karola Plicku spolu s návštevníkmi zaspomínajú hostia Daša Ferklová, autorka výstavy a kurátorka zbierok zo SNM-Múzeí v Martine a Ivan Plicka, starší z dvoch synov majstra.