Slávni vedci a Bratislava


28. 4. 2011, 17:00

Prednáška Ing. Zuzany Klimkovej z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorá sa externe venuje sprievodcovskej činnosti a vlastivedným vychádzkam pre BKIS, sa tematicky zameriava na slávnych bratislavských rodákov a iné známe osobnosti svetovej vedy, ktoré v Bratislave žili, pracovali, alebo tu ako návštevníci zanechali niečo zo svojho „hviezdneho prachu“.

Prednáška so začiatkom o 17.00 h je ďalším zo sprievodných podujatí k výstave Majstri ducha. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku.
Vstup pre verejnosť je bezplatný.