Spomienkové podujatie k 150. výročiu narodenia Michala Milana Harminca


7. 10. 2019, 17:00


Slovenské národné múzeum pozýva na spomienkové podujatie k 150. výročiu narodenia Michala Milana Hararminca 

7. októbra 2019 o 17.00 h

Knižnica SNM
Sídelná budova SNM
Vajanského nábrežie 2, Bratislava 

Vstup na podujatie je voľný. 

Program spomienkového podujatia 

Slávnostné otvorenie
Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea

Úvodné slovo
PhDr. Gabriela Podušelová, námestníčka pre Úsek odborných činností

Životný príbeh Michala Milana Harminca
Mgr. Róbert Gregor Maretta, PhD., Archív Slovenského národného múzea

Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc
PhDr. Elena Machajdíková, Archív Slovenského národného múzea

Život v budove Zemedelského múzea v Bratislave
prof. Miloš Jurkovič

Výskum k výstavbe budovy Zemedelského múzea v Bratislave
PhDr. Štefan Holčík, CSc.

Architektonická tvorba Michala Milana Harminca
prof. Ing. Arch. Jana Pohaničová, PhD., Slovenská technická univerzita

Prehliadka sídelnej budovy Slovenského národného múzea
PhDr. Elena Machajdíková, Archív Slovenského národného múzea