Vianočné hudobné tvorivé dielne. Poď sa hrať a zahrať


2. 12. 2018


Slovenské národné múzeum pozýva v nedeľu 2. decembra 2018 o 15.00 h rodiny s deťmi na Vianočné hudobné tvorivé dielne. Poď sa hrať a zahrať, do priestorov výstavy Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba. Podujatie z cyklu Rodinná nedeľa v SNM sa uskutoční v sídelnej budove SNM na Vajanského nábr. 2 v Bratislave. Vstup s platnou vstupenkou do budovy.

Tvorivé popoludnie priblíži malým návštevníkom a ich rodičom čaro adventného obdobia prostredníctvom vnímania hudby a vianočných zvukov. Pátranie po hudobných nástrojoch ukrytých na vianočnom stromčeku, zvukové pexeso, vianočné koledy na vlastnoručne vyrobených rytmických nástrojoch a mnoho ďalšej hudobnej zábavy čaká na účastníkov nedeľného podujatia v múzeu. Odporúčaný vek detí je 5 – 10 rokov. Záujemcov prosíme prihlásiť sa vopred na: snmcmk@gmail.com.

Profilová výstava SNM-Hudobného múzea Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba (15. 2. 2018 – 27. 1. 2019) odkrýva hudobné bohatstvo, krásu nástrojov, nezvyčajnosť a vývoj nosičov hudby v čase. Cez vzácne pamiatky fondu múzea predstavuje hudobnú kultúru na Slovensku od stredoveku po 20. storočie.